Danh mục

Showroom Ô tô Mazda Bà Rịa Vũng Tàu - Hotline: 07878 07272

BẢNG GIÁ XE Ô TÔ MAZDA THÁNG 12/2021 TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Phiên Bản Giá Niêm Yết Giá lăn bánh tại Bà Rịa Vũng Tàu
Giá xe NEW MAZDA2 1.5L AT 2022 479 000 000

Giá lăn bánh xe NEW MAZDA2 1.5L AT 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272

Giá xe NEW MAZDA2 1.5L DELUXE 2022 509 000 000

Giá lăn bánh xe NEW MAZDA2 1.5L DELUXE 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272

Giá xe NEW MAZDA2 1.5L LUXURY 2022 559 000 000

Giá lăn bánh xe NEW MAZDA2 1.5L LUXURY 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272

Giá xe NEW MAZDA2 1.5L PREMIUM 2022 599 000 000 Giá lăn bánh xe NEW MAZDA2 1.5L PREMIUM 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe NEW MAZDA2 SPORT 1.5L DELUXE 2022 519 000 000 Giá lăn bánh xe NEW MAZDA2 SPORT 1.5L DELUXE 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe NEW MAZDA2 SPORT 1.5L LUXURY 2022 574 000 000 Giá lăn bánh xe NEW MAZDA2 SPORT 1.5L LUXURY 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe NEW MAZDA2 SPORT 1.5L PREMIUM 2022 619 000 000 Giá lăn bánh xe NEW MAZDA2 SPORT 1.5L PREMIUM 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe ALL-NEW MAZDA3 1.5L DELUXE 2022 669 000 000 Giá lăn bánh xe ALL-NEW MAZDA3 1.5L DELUXE 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe ALL-NEW MAZDA3 1.5L LUXURY 2022 719 000 000 Giá lăn bánh xe ALL-NEW MAZDA3 1.5L LUXURY 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe ALL-NEW MAZDA3 1.5L PREMIUM 2022 789 000 000 Giá lăn bánh xe ALL-NEW MAZDA3 1.5L PREMIUM 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe ALL-NEW MAZDA3 2.0L SIGNATURE LUXURY 2022 799 000 000 Giá lăn bánh xe ALL-NEW MAZDA3 2.0L SIGNATURE LUXURY 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe ALL-NEW MAZDA3 2.0L SIGNATURE PREMIUM 2022 849 000 000 Giá lăn bánh xe ALL-NEW MAZDA3 2.0L SIGNATURE PREMIUM 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe ALL-NEW MAZDA3 SPORT 1.5L DELUXE 2022 699 000 000 Giá lăn bánh xe ALL-NEW MAZDA3 SPORT 1.5L DELUXE 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe ALL-NEW MAZDA3 SPORT 1.5L LUXURY 2022 739 000 000  Giá lăn bánh xe ALL-NEW MAZDA3 SPORT 1.5L LUXURY 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe ALL-NEW MAZDA3 SPORT 1.5L PREMIUM 2022 789 000 000 Giá lăn bánh xe ALL-NEW MAZDA3 SPORT 1.5L PREMIUM 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe ALL-NEW MAZDA3 SPORT 2.0L SIGNATURE LUXURY 2022 799 000 000 Giá lăn bánh xe ALL-NEW MAZDA3 SPORT 2.0L SIGNATURE LUXURY 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe ALL-NEW MAZDA3 SPORT 2.0L SIGNATURE PREMIUM 2022 849 000 000  Giá lăn bánh xe ALL-NEW MAZDA3 SPORT 2.0L SIGNATURE PREMIUM 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe NEW MAZDA6 2.0L LUXURY 2022 889 000 000 Giá lăn bánh xe NEW MAZDA6 2.0L LUXURY 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe NEW MAZDA6 2.0L PREMIUM 2022 949 000 000 Giá lăn bánh xe NEW MAZDA6 2.0L PREMIUM 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe NEW MAZDA6 2.5L SIGNATURE PREMIUM 2022 1 049 000 000  Giá lăn bánh xe NEW MAZDA6 2.5L SIGNATURE PREMIUM 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe MAZDA6 2.0L LUXURY 2022 829 000 000 Giá lăn bánh xe MAZDA6 2.0L LUXURY 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe MAZDA6 2.5L PREMIUM 2022 909 000 000 Giá lăn bánh xe MAZDA6 2.5L PREMIUM 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe NEW MAZDA CX-5 2.0L DELUXE 2022 839 000 000  Giá lăn bánh xe NEW MAZDA CX-5 2.0L DELUXE 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe NEW MAZDA CX-5 2.0L LUXURY 2022 879 000 000 Giá lăn bánh xe NEW MAZDA CX-5 2.0L LUXURY 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe NEW MAZDA CX-5 2.0L PREMIUM 2022 919 000 000 Giá lăn bánh xe NEW MAZDA CX-5 2.0L PREMIUM 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe NEW MAZDA CX-5 2.5L LUXURY 2022 889 000 000 Giá lăn bánh xe NEW MAZDA CX-5 2.5L LUXURY 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe NEW MAZDA CX-5 2.5L SIGNATURE PREMIUM 2WD 2022 999 000 000 Giá lăn bánh xe NEW MAZDA CX-5 2.5L SIGNATURE PREMIUM 2WD 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe NEW MAZDA CX-5 2.5L SIGNATURE PREMIUM AWD 2022 1 059 000 000 Giá lăn bánh xe NEW MAZDA CX-5 2.5L SIGNATURE PREMIUM AWD 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe MAZDA CX-8 2.5L DELUXE 2022 999 000 000 Giá lăn bánh xe MAZDA CX-8 2.5L DELUXE 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe MAZDA CX-8 2.5L LUXURY 2022 1 059 000 000 Giá lăn bánh xe MAZDA CX-8 2.5L LUXURY 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe MAZDA CX-8 2.5L PREMIUM 2022 1 169 000 000 Giá lăn bánh xe MAZDA CX-8 2.5L PREMIUM 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe MAZDA CX-8 2.5L PREMIUM AWD 2022 1 259 000 000 Giá lăn bánh xe MAZDA CX-8 2.5L PREMIUM AWD 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe MAZDA CX-3 1.5L DELUXE 2022 649 000 000 Giá lăn bánh xe MAZDA CX-3 1.5L DELUXE 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe MAZDA CX-3 1.5L LUXURY 2022 689 000 000 Giá lăn bánh xe MAZDA CX-3 1.5L LUXURY 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe MAZDA CX-3 1.5L PREMIUM 2022 729 000 000 Giá lăn bánh xe MAZDA CX-3 1.5L PREMIUM 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe MAZDA CX-30 2.0L LUXURY 2022 849 000 000 Giá lăn bánh xe MAZDA CX-30 2.0L LUXURY 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe MAZDA CX-30 2.0L PREMIUM 2022 909 000 000 Giá lăn bánh xe MAZDA CX-30 2.0L PREMIUM 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe ALL NEW MAZDA BT-50 1.9L MT 4X2 2022 659 000 000 Giá lăn bánh xe ALL NEW MAZDA BT-50 1.9L MT 4X2 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe ALL NEW MAZDA BT-50 1.9L AT 4X2 2022 709 000 000 Giá lăn bánh xe ALL NEW MAZDA BT-50 1.9L AT 4X2 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe ALL NEW MAZDA BT-50 1.9L LUXURY 4X2 2022 789 000 000 Giá lăn bánh xe ALL NEW MAZDA BT-50 1.9L LUXURY 4X2 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272
Giá xe ALL NEW MAZDA BT-50 1.9L PREMIUM 4X4 2022 849 000 000 Giá lăn bánh xe ALL NEW MAZDA BT-50 1.9L PREMIUM 4X4 2022 tại Bà Rịa Vũng Tàu. LH: 07878 07272

Lưu ý :  Chương trình khuyến mãi sẽ thay đổi tùy theo lượng xe còn trong kho. 

GIỚI THIỆU ĐẠI LÝ MAZDA BÀ RỊA VŨNG TÀU

HOTLINE: 07878 07272

Địa chỉ: Quốc Lộ 51, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

Mazda Vũng Tàu là showroom được xây dựng theo chuẩn 3S của tập đoàn. Tọa lạc trên Quốc Lộ 51, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa- Vũng Tàu tuyến đường chính nối liền thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu.

Click xem giá xe lăn bánh và khuyến mãi Mazda Cx3 tại Bà Rịa Vũng Tàu: Giá xe Mazda CX3 - Mazda CX-30

Click xem giá xe lăn bánh và khuyến mãi Mazda Cx5 tại Bà Rịa Vũng Tàu: Giá xe Mazda CX5

Click xem giá xe lăn bánh và khuyến mãi Mazda 3 tại Bà Rịa Vũng Tàu: Giá xe Mazda 3

Click xem giá xe lăn bánh và khuyến mãi Mazda Cx8 tại Bà Rịa Vũng Tàu: Giá xe Mazda CX8

Click xem giá xe lăn bánh và khuyến mãi Mazda 6 tại Bà Rịa Vũng Tàu: Giá xe Mazda 6

Click xem giá xe lăn bánh và khuyến mãi Mazda 2 tại Bà Rịa Vũng Tàu: Giá xe Mazda 2

Click xem giá xe lăn bánh và khuyến mãi Mazda BT50 tại Bà Rịa Vũng Tàu: Giá xe Mazda BT-50

 

MAZDA VŨNG TÀU tiếp tục triển khai ''Chương trình khuyến mãi Tháng 10'' với ưu đãi lên tới 50 triệu - Hỗ trợ trả góp 90% - Bốc biển số đẹp - Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm - Giao xe tận nhà - Lái thử tận nơi khi mua xe MAZDA từ 01/10/2021 đến 30/10/2021Khi Quý Khách mua xe MAZDA CX-5 và MAZDA 3 Thông tin khuyến mãi chi tiết từng dòng xe như sau:

MAZDA CX-3 - MAZDA CX-30 ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 10/2021

Giá xe Mazda 3 tại Bà Rịa Vũng Tàu

MẪU XE GIÁ BÁN
Mazda CX-3 1.5 Deluxe 639 triệu
Mazda CX-3 1.5 Luxury 679 triệu
Mazda CX-3 1.5 Premium 719 triệu
Mazda CX-30 2.0 Luxury 849 triệu
Mazda CX-30 2.0 Premium 909 triệu

Phụ Kiện Chính Hãng - Quà Tặng Hấp Dẫn

Gặp mặt hoặc gọi đến số Hotline 07878 07272 để nhận chiết khấu tiền mặt hấp dẫn dành riêng cho Quý Khách - Quà tặng: Lót sàn, Bao trùm xe, Túi cứu Hộ, Film cách nhiệt Llumar, Baga muôi,Bốc biển số đẹp, giao xe tận nhà, hỗ trợ lái thử tận nơi ,..

NEW MAZDA CX-5 ƯU ĐÃI LÊN TỚI 85 TRIỆU TRONG THÁNG 10

Phụ Kiện Chính Hãng - Trả trước 179 triệu

Giá xe Mazda Cx-5 tại Bà Rịa Vũng Tàu

MẪU XE GIÁ BÁN
New Mazda CX-5 Deluxe 839 triệu
New Mazda CX-5 Luxury 879 triệu
New Mazda CX-5 Premium 919 triệu
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD (Không trang bị i-Activsense) 889 triệu
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD (Trang bị i-Activsense) 999 triệu
New Mazda CX-5 Signature Premium AWD 1.059 triệu

Chương Trình Khuyến Mãi Mazda CX-5

 

Mazda CX-5

Mazda CX-5

Mazda CX-5

Mazda CX-5

MAZDA 3 ƯU ĐÃI LÊN TỚI 60 TRIỆU TRONG THÁNG 10

Phụ Kiện Chính Hãng - Trả trước 179 Triệu

Giá xe Mazda 3 mới hoàn toàn tại Bà Rịa Vũng Tàu

MẪU XE GIÁ BÁN
All-New Mazda3 1.5L Deluxe 669 triệu
All-New Mazda3 1.5L Luxury 729 triệu
All-New Mazda3 1.5L Premium 799 triệu
All-New Mazda3 2.0L Signature Luxury 799 triệu
All-New Mazda3 2.0L Signature Premium 849 triệu
All-New Mazda3 Sport 1.5L Deluxe 699 triệu
All-New Mazda3 Sport 1.5L Luxury 744 triệu
All-New Mazda3 Sport 1.5L Premium 799 triệu
All-New Mazda3 Sport 2.0L Signature Luxury 799 triệu
All-New Mazda3 Sport 2.0L Signature Premium 849 triệu

Chương Trình Khuyến Mãi Mazda 3 tại Bà Rịa Vũng Tàu

Mazda 3 2020 - Hình 1

Gặp mặt hoặc gọi đến số Hotline để nhận chiết khấu tiền mặt hấp dẫn dành riêng cho Quý Khách - Quà tặng: Lót sàn, Bao trùm xe, Túi cứu Hộ, Film cách nhiệt Llumar, Lót Cốp, Nẹp trống trầy, Sổ bảo hành mở rộng, bốc biển số đẹp, giao xe tận nhà,..

 

Mazda 3 2020 - Hình 9

Mazda 3 All New

Mazda 3 All New

Mazda 3 All New

Mazda 3 All New

Mazda 3 All New

Mazda 3 All New

Mazda 3 All New

Mazda 3 All New

Mazda 3 All New

MAZDA CX-8 ƯU ĐÃI LÊN TỚI 150 TRIỆU TRONG THÁNG 10

Phụ Kiện Chính Hãng - Trả trước 179 Triệu

Giá xe Mazda Cx-8 tại Bà Rịa Vũng Tàu

MẪU XE GIÁ BÁN
Mazda CX-8 Deluxe 999 triệu
Mazda CX-8 Luxury 1.059 triệu
Mazda CX-8 Premium 1.169 triệu
Mazda CX-8 Premium AWD 1.259 triệu

Chương Trình Khuyến Mãi Mazda CX-8

 

MAZDA 6 ƯU ĐÃI LÊN TỚI 61 TRIỆU TRONG THÁNG 10

Bộ phụ kiện cao cấp - Trả trước 164 Triệu

Giá xe Mazda 6 tại Bà Rịa Vũng Tàu

MẪU XE GIÁ BÁN

Mazda 6 Deluxe

759 triệu

Mazda 6 Luxury

829 triệu

Mazda 6 Premium

949 triệu

New Mazda 6 Luxury

889 triệu

New Mazda 6 2.0L Premium

949 triệu

New Mazda 6 2.5L Signature Premium

1.049 triệu

Chương Trình Khuyến Mãi Mazda 6

 

MAZDA 2 ƯU ĐÃI LÊN TỚI 70 TRIỆU TRONG THÁNG 10

Bộ phụ kiện cao cấp - Trả trước 103 Triệu

Giá xe Mazda 2 tại Bà Rịa Vũng Tàu

MẪU XE GIÁ BÁN
New Mazda 2 1.5L AT 479 triệu
New Mazda 2 1.5L Deluxe 509 triệu
New Mazda 2 1.5L Luxury 559 triệu
New Mazda 2 1.5L Premium 599 triệu
New Mazda Sport 2 1.5L Deluxe 519 triệu
New Mazda 2 Sport 1.5L Luxury 574 triệu
New Mazda 2 Sport 1.5L Premium 619 triệu

Chương Trình Khuyến Mãi Mazda 2

 

MAZDA BT-50 ƯU ĐÃI LÊN TỚI 70 TRIỆU TRONG THÁNG 10

Bộ phụ kiện cao cấp - Trả trước 103 Triệu

Giá xe Mazda BT-50 tại Bà Rịa Vũng Tàu

MẪU XE GIÁ BÁN
Mazda BT-50 Standard MT 569 triệu
Mazda BT-50 Deluxe AT 604 triệu
Mazda BT-50 Luxury AT 634 triệu
Mazda BT-50 Premium AT 749 triệu

Chương Trình Khuyến Mãi Mazda BT-50

Showroom Mazda Vũng Tàu

Showroom Mazda Vũng Tàu

Mazda Vũng Tàu bao gồm Showroom trưng bày xe, xưởng dịch vụ và kho cung cấp phụ tùng; thuận tiện cho khách hàng tham quan, lựa chọn các mẫu xe du lịch Mazda Showroom Mazda Vũng Tàu được xây dựng trên khu đất rộng gần 1000 m2, có phong cách thiết kế sang trọng và tiện nghi. Riêng khu vực trưng bày có diện tích hơn 500 m2 với đa dạng các dòng xe hiện đại nhất của Mazda: Mazda 6, CX-5, Mazda 3, Mazda 2,... và mẫu bán tải BT-50 đang được khách hàng ưa chuộng và đánh giá cao.

Các Dòng Xe Trưng Bày Tại Showroom

Các Dòng Xe Trưng Bày Tại Showroom Mazda Bà Rịa Vũng Tàu

Xưởng dịch vụ sửa chữa của Showroom có quy mô 300 m2, được đầu tư, trang bị máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, đáp ứng các yêu cầu bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa và dịch vụ đồng-sơn xe mới. Bên cạnh đó, với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, Showroom Mazda Vũng Tàu đủ năng lực đáp ứng các yêu cầu khó khăn nhất của Quý khách hàng.

Khu Vực Đón Tiếp Khách Hàng

Showroom Mazda Vũng Tàu sở hữu đội ngũ nhân viên kinh doanh trẻ trung, năng động, luôn nhiệt tình, chuyên nghiệp trong tư vấn với mong muốn mang lại nhiều giá trị và sự hài lòng nhất cho Quý khách hàng. Với những ưu thế sẵn có, Mazda Vũng Tàu luôn mang đến cho Khách hàng niềm tin, chất lượng phục vụ tốt nhất.

Kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh của showroom Mazda Vũng Tàu luôn hướng đến dịch vụ cho Khách hàng trước và sau bán hàng. Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm lựa chọn các mẫu xe hiện đại nhất của Mazda Nhật Bản tại showroom.

Đại lý Mazda Bà Rịa Vũng Tàu

dai-ly-mazda-vung-tau-tp-ba-ria-vung-tau-7.jpgdai-ly-mazda-vung-tau-tp-ba-ria-vung-tau-5.jpgdai-ly-mazda-vung-tau-tp-ba-ria-vung-tau-3.jpgdai-ly-mazda-vung-tau-tp-ba-ria-vung-tau-2.jpgdai-ly-mazda-vung-tau-tp-ba-ria-vung-tau-6.jpgdai-ly-mazda-vung-tau-tp-ba-ria-vung-tau-4.jpg

Sản phẩm bạn vừa xem

Giỏ hàng